koncerty, reporty, cestování

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Pokud jste návštěvníkem tohoto blogu, odběratelem novinek, poskytujete mi své osobní údaje. Vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Svetlana Kuzmina, IČO: 09975489, Ke Střílně 385, 330 08 Zruč-Senec.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce a jako takový určuji, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Případně vybírám také další zpracovatele, které ke zpracování využívám.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah.

E-mailem vám posílám novinky či nové příspěvky, k jejichž odběru jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Svetlana Kuzmina, s využitím dalších zpracovatelů The Newsletter Plugin a MailChimp, jejichž prostřednictvím probíhá přihlášení k odběru a rozesílání newsletterů.

Abych mohla měřit, jak se vám na blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace, a to Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese info@free-ze.eu.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle URL adresy blogu ;-)) a zabezpečila vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu info@free-ze.eu.

Máte právo na informace, které si právě teď čtete :-)

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo :-)

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů

E-maily s inspirací a články vám zasílám, jste-li můj čtenář na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud čtenářem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.