koncerty, reporty, cestování

Petrohradské dobrodružství: 4. díl – Nová Ladoga, Stará Ladoga

Jak už jsem zmiňovala, 4. března jsme jeli na návštěvu příbuzné a po cestě stihli zastávku u Muzea Proražení blokády Leningradu. Cestou zpět nás pak čekal neméně zajímavý kulturní program. Čekaly nás Nová Ladoga a Stará Ladoga .

Lodě, které zachraňovaly obyvatele během obležení Leningradu

První zastávku jsme měli v Nové Ladoze, u památníku v podobě lodí “Charkov” (“Харьков”) a “TŠČ-100” (“ТЩ-100”), jenž byly součástí Ladožské vojenské flotily (rus). Právě tato flotila sehrála velkou roli v podpoře města během obležení – vodní cestou byli evakuováni obyvatelé, lidem, co nemohli opustit Leningrad, byly dováženy potraviny a další nezbytné věci.

Bratr mi na tomto místě vyprávěl, že jednou z takových lodí byla evakuována i naše babička (z tátovy strany), bylo jí tehdy 10-11 let.

11. září 1941 odsud začala fungovat Ladožská komunikace spojující obležený Leningrad se zbytkem země a nazvaná Cestou života. Úspěšné fungování vojenské trasy zajišťovaly lodě Ladožské vojenské flotily a lodě Severozápadní říční paroplavby.

Mohyla Olega Moudrého

Po zastávce v Nové Ladoze nás čekala Stará Ladoga. Nejdřív jsme se zastavili u Mohyly Olega Moudrého.

Místo jeho posledního odpočinku prý není zcela potvrzené, nicméně toto místo je označené jako jeho mohyla, jak ostatně hlásá následující text:

Unikátní archeologická památka IX.-X. století.
Mohyla staroruského knížete Olega Moudrého.
Oleg Moudrý (? – 912)
Kyjevský kníže od r. 882.
Významný varjažský panovník, spolubojovník Rurika. Spojil během vojenských tažení Novgorodské země s Kyjevským knížectvím, vytvoře velmoc, které se začalo říkat stát Rus.
Zakladatel Kyjevského státu, jehož prvním hlavním městem byla Stará Ladoga.
Archeologická památka je chráněna státem.

Staroladožská pevnost

Třetí a poslední ladožská zastávka byla u Staroladožské pevnosti. Pevnost byla postavena na přelomu IX. a X. století během panování Olega Moudrého; jedná se o první kamennou pevnost na území Rusi. Odolala nájezdům Švédů ve XII. a XIV. století, v XVI. století byla přebudována, v r. 1610 se jí Švédům povedlo dobýt a v r. 1707 ji Švédové obléhali naposled; po skončení Severní války ztratila svůj vojenský význam a začala chátrat.

V XIX. a XX. století tu probíhaly archeologické výzkumy. V 70. letech minulého století začala rekonstrukce, dvě věže byly obnoveny ještě v sovětské době, ještě jedna věž byla dostavěna v nedávné době a poslední dvě se znovuvybudování zatím nedočkaly.

No, a pak už bylo načase jet domů… :-)

Související příspěvky

Facebook